De organisatie van de Business Orientation Days stelt uw bezoek aan deze website zeer op prijs. De organisatie respecteert daarbij uw recht op privacy. De organisatie verzamelt derhalve geen informatie van u, behalve wanneer u ons deze informatie zelf verschaft.

De organisatie verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze statistieken helpen ons bij het verbeteren van onze website en zullen nooit gekoppeld worden aan andere bij de organisatie aanwezige persoonsgegevens zoals e-mail adressen.

Gegevens die u via deze website of op andere wijze aan de organisatie verstrekt, zullen worden gebruikt om u te informeren over de activiteiten van de organisatie. Daarnaast zal de organisatie deze gegevens beschikbaar stellen aan partners van de organisatie voor zover dit noodzakelijk is bij de vervulling van de doelstellingen van de Business Orientation Days. Hiertegen kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@businessorientationdays.nl of een brief te richten aan het adres dat te vinden is bij de contactinformatie.

Al uw persoonsgegevens bekend bij de organisatie, zijn te bekijken en te wijzigen via deze website. Hieronder vallen niet CV’s en motivatiebrieven die u op enig moment aan de organisatie ter beschikking heeft gesteld. Deze zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven en nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wanneer u op enig moment denkt dat de organisatie uw privacy schendt, neem dan direct contact met ons op via info@businessorientationdays.nl. Uiteraard kunt u via dat adres ook al uw vragen kwijt met betrekking tot uw privacy.